Fargespektret i det nye sammensatte bildet viser at ringene kan være av stoff fra de ytterste delene av Solsystemet. Bildet er resultater av over 100 fotografier tatt mellom 1996 og 2000. Ringene er sammensatt av myriader av sten— og isbiter og opprinnelsen deres har alltid forundret astronomer.

Tidligere ble det antatt at materialet var en ødelagt måne, eller stoff som aldri ble til en måne. De nye observasjonene tyder på at det kan være rester etter et ødelagt legeme fra de ytre delene av solsystemet.

— Fargen i ringmateriale kan hjelpe oss å fortelle hva det består av, sier doktor Jeff Cuzzi i Nasa.

Ringene har en svak laksefarge som hinter om at materialet består av komplekse organiske molekyler blant all isen. Saturns syv små ismåner inneholder imidlertid ikke den svake rødfargen. Det gjør derimot mange isete objekter i det ytre rom. Dette gjør at noen forskere tror materialet ble dannet i det ytre rom og at det ble fanget da det på en eller annen måte passerte nær Jupiter.

Astronomene ser frem til en nærmere kikk på Saturn da Cassini-sonden når planeten i 2004. Cassini passerte nylig Jupiter.(Origo)