I den indiske metropolen Mumbai venter Karita Adler Hansenpå å få reise hjem til Laksevåg sammen med sin biologiske far, Ronn ToreHansen.

— Utenforer det 37 grader, forteller den nybakte pappaen på telefon fra Mumbai.

— Deter begrenset hva vi kan gjøre i ventetiden. Vi går noen trilleturer, men det erikke det samme å spasere med barnevogn i Mumbai som i Bergen.

Full stopp

Far og barn kan ikke reise hjem før Karita har fått norsknødpass. Babyen, som blir tre måneder på fredag, er født ved hjelp av indisksurrogatmor. I slike saker trenger ikke barnet personnummer for å få norsknødpass. Derimot må en DNA-analyse som bekrefter farskapet foreligge ogoversendes Nav-kontoret, der mannen er bosatt.

Men hos Nav i Bergen har prosessen stoppet opp. Hansen harfått opplyst at saksbehandleren er sykmeldt på ubestemt tid.

— Viventer på svar på fjerde uken. Det er frustrerende å aldri få vite noe, sierHansen.

Resultatløse purringer

DNA-analysen ble sendt fra Rettsmedisinsk institutt til NavLaksevåg 15. april. I retningslinjene fra Barne-, likestillings- oginkluderingsdepartementet heter det at Nav deretter må fatte vedtak om endringav farskap og sende originaldokumentene til ambassaden i det aktuelle landet.Først da kan nødpass utstedes.

Hansen har ikke tall på hvor mange ganger han har ringt Navi Bergen fra Mumbai for å få vite hvor saken hans står.

— Navhar hele tiden henvist til senere i uken, over helgen, personregisteret iHammerfest, eller ambassaden. Men tiden går og vi er fremdeles på hotell.

Også broren Kaj-Georg Hansen har stått på hjemme i Bergenfor å få en avklaring. Han har gått i skyttel mellom Nav Forvaltning og NavLaksevåg og føler at han stanger hodet i veggen.

— Jegkan ikke forstå at det ikke går an å få svar, at ikke det går an at ensaksbehandler kan ringe tilbake fra et kontor hvor hundre saksbehandlerejobber, sier han.

- Følteat dette var riktig

I 2005 inngikk Ronn Tore Hansen partnerskap med SriKanegafabai fra Sri Lanka. Det homofile paret ønsket seg barn og undersøktemulighetene for surrogati i India.

-Ettersom vi har familie i India og har vært der mye, forklarer Hansen.

Hansen, som til vanlig jobber som frisør på Sandsli,forteller at de brukte lang tid før de bestemte seg for klinikken Rotunda iMumbai.

— Davi omsider traff surrogatmoren som legen foreslo, følte vi at dette var riktig.Underveis har vi hele tiden hatt kjempefin oppfølging fra klinikken og godkontakt med surrogatmoren.

Karita kom til verden 14. februar – nøyaktig to måneder førtermin. I hui og hast reiste Hansen til India, og etter et par uker ble babyenutskrevet fra sykehuset.

— Legeneer svært flinke, og alt har gått veldig fint. Nå veier Karita over fire kilo oger 56 cm lang, sier Hansen.

Nav på tråden

Få timer etter at BT begynte å jobbe med saken i går, fikkbroren i Bergen telefon fra Nav om at dokumentene er sendt med ilpost tilambassaden i New Delhi.

— Plutseligordnet det seg, sier Ronn Tore Hansen.

— Hvatror du er årsaken til det?

— Jeg vet jo ikke, men tror det er fordi Bergens Tidende ringte Nav.

— Hvatenker du om det?

— Deter forferdelig trist og helt feil at det er det som må til for å få et svar fraNav. Folk flest tar ikke kontakt med media, og mange i min situasjon vegrer segfor å stå frem.

— Blirdet 17. mai-feiring i Bergen med barnevogn i år?

— Jegvet ikke om vi rekker det. Men vi har fått et friskt og vakkert barn, og jeggleder meg til å komme hjem. Der venter Sri, familie og venner på oss.

— Ferieavviklingkan spille inn

Det er Nav som skal fatte vedtak om farskap. Vanligvis tardet en uke.

— Slikesaker tar vi fortløpende, normalt sett tar det cirka en uke etter at vi harmottatt dokumentasjon, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Hope i Nav Hordaland.

Hun vil ikke kommentere denne saken, selv ikke om barnefarenfritar henne for taushetsplikten.

- Detskal være sendt en prøve fra rettsmedisinsk institutt 15. april, men likevelhar ikke Nav fattet noe vedtak ennå. Hva tenker du om det?

— Saksbehandlingstidenkan svinge i forhold til tilstrømning og interne forhold, som ferieavvikling.Flere forhold kan spille inn, normalt skal det ikke ta lenger enn en uke, sierHope.

- Nårdu sier at ferieavvikling kan spille inn, betyr det at det er få personer hosNav som har kompetanse til å fatte vedtak?

— Vitilpasser etter tilstrømning på området. Vi får ikke inn så mange saker pådette området, det er ikke så mange som har denne typen saker, sier Hope.

— Ingen sammenheng

Trass gjentatte forsøk fikk ikke BT kontakt med Nav Forvaltningi går. Ronn-Tore Hansens bror ble imidlertid oppringt med beskjed om atsaksbehandler hadde kommet inn i dag for å ordne saken, og at papirene varsendt ambassaden i New Delhi med ekspresspost.

Ingrid Hope tror ikke dette har sammenheng med BTs telefonertil Nav.

— Nei,det har ingen sammenheng. Vi behandler sakene løpende, uavhengig av om dekommer i media eller ikke, sier hun.