USA investerer betydelige summer i forskning på utdanning og intellektuell kapital de neste årene, sier president emeritus og professor ved Universitetet i Michigan, James J. Duderstadt, til årsmøtet i den amerikanske foreningen for vitenskapens fremme.Under den kalde krigen gikk brorparten av forskningsmidlene til militær sikkerhet. Deretter skiftet fokuset til helsespørsmål.

— I løpet av de neste 50 årene venter jeg en ny stor overgang. Intellektuell kapital og hjernekraft vil stå i fokus. Ideer er nøkkelen til den nye økonomien og det er kunnskapsrike mennesker som kommer med ideer, sier Duderstadt.

Forskningen skal finne ut av hvordan vi best genererer, distribuerer og anvender kunnskap. En tverrfaglig anvendelse av kognitiv psykologi, neurologi, organisasjonsteori, ingeniørvitenskap, kjemi, fysikk, matematikk og andre disipliner vil gi resultater, mener Duderstadt ifølge PsycPORT.(Origo)