Til tross for økningen i etterspørsel etter økologisk dyrket mat, finnes det ikke bevis for at den er sunnere, sier en britisk parlamentskomité. Komitéen ønsker mer forskning på helseeffektene av økologisk mat og vil be om midler til dette.

— Det er på tide å erstatte tro med vitenskap. Organisk jordbruk er miljøvennlig, men sunnhetsargumentet er fortsatt ikke vitenskaplig holdbart, sier leder av underhusets jordbrukskomité, David Curry, til New Scientist.

(Origo)