Det hittil eldste menneskelige DNA er funnet i Australia, hevder forskere. Det strider i mot teorien om at mennesket utviklet seg i Afrika og derfra spredte seg til andre kontinenter.

Afrika-teorien sier at mennesket beveget seg ut fra dette kontinentet i én bølge for 150.000 år siden, men DNA analysene fra Australia viser at landet var befolket på et tidligere stadium.

Dette indikerer at folkevandringen skjedde i bølger.

Forskerteamet sier at DNA-materialet, tatt fra et 60.000 år gammelt skjelett i New South Wales, er det samme som fra en moderne aboriginer.

— Dette er høyst merkverdig, og totalt uforutsett. Det forteller oss at jo mer vi finner ut, jo mer komplekst blir bildet, sier antropolog Alan Mann til Ananova.(Origo)