KLAUS JUSTSEN

USA samler nå i største hast en krigskoalisjon, etter at de diplomatiske manøvrene i går i virkeligheten ble avsluttet med et bare timelangt toppmøte på Azorene mellom president George W. Bush, statsminister Tony Blair og statsminister Jose Maria Aznar.

Toppmøtedeltakerne forlangte formelt at det internasjonale samfunnet, hvilket vil si Sikkerhetsrådet, allerede i dag støtter en resolusjon som forlanger øyeblikkelig og total avvæpning av Irak, og gir grønt lys for å bruke makt hvis kravet avvises.

Det regnes som gitt at både Frankrike og Russland nekter å bøye seg for et slikt krav. Heretter vil USA og Storbritannia påta seg ansvaret for at Sikkerhetsrådets resolusjon 1441 føres ut i livet. Der heter det at det vil få alvorlige konsekvenser hvis Saddam Hussein ikke oppfyller alle resolusjonens krav. Alvorlige konsekvenser er ifølge Bush og Blair en militæraksjon.

I Washington opplyste velinformerte kilder at den amerikanske presidenten antakelig allerede sent i kveld eller tirsdag vil stille Saddam Hussein overfor et siste ultimatum, som reelt kommer til fungere som en krigserklæring.

Det ultrakorte ultimatumet som diktatoren i Bagdad ventes å avvise eller ignorere, har som en av sine viktigste oppgaver å gi diplomater, journalister og andre utlendinger et par dager til å slippe ut av landet, før krigshandlingene innledes.

Tyskerne evakuerer

Følelsen av at en militæraksjon er umiddelbart forestående og kan komme allerede senere denne uken, ble styrket da Tyskland trakk alle sine diplomater tilbake fra Bagdad. Det skjedde etter at Berlin for et par dager siden hadde advart mot reiser til Irak.

Samtidig tyder mye på at våpeninspektørene etter fire måneders innsats er på vei til å trappe ned sine aktiviteter. Etter å ha hatt åtte helikoptre til rådighet et par måneder, er fem av dem sendt ut av landet. Dermed er veien åpnet for en svært hurtig tilbaketrekning, som skal minske risikoen for at Saddam Hussein forsøker å ta inspektørene som gisler eller bruke dem som menneskelige skjold.

Cheney brøt tausheten

Det avgjørende skiftet fra diplomati til militæraksjon ble også understreket da visepresident Dick Cheney etter mer enn en måneds taushet trådte frem. Cheney kom med skarpe advarsler både til regimet i Bagdad og til de europeiske allierte som har motsatt seg at Irak nå 12 år etter Golfkrigen avvæpnes med makt.

— Presidenten er tvunget til å treffe en meget, meget vanskelig og viktig beslutning i løpet av de neste par dagene, lød visepresidentens illevarslende spådom.

Dick Cheney, som lenge har vært oppfattet som talsmann for en hurtig krig og som en av regjeringens største skeptikere overfor FN, gjorde det samtidig klart at bestrebelsene på å finne en diplomatisk løsning nå er avsluttet.

Chirac: 30 dager til ...

Et utspill fra den franske presidenten Jacques Chirac, som før toppmøtet antydet at han nå var klar til å snakke om et forlik der våpeninspektørene fikk 30 til 60 dager til, ble således blankt avvist.

— Det er vanskelig for oss å tro at 30 eller 60 dager vil endre noe. Vi er nådd til det punktet da utsettelser bare hjelper Saddam Hussein. Det er en dødfødt idé, lød dommen over det franske forslaget.

Utenriksminister Colin Powell var like kategorisk i sin avvisning av å fortsette anstrengelsene på å finne en diplomatisk løsning.

— To måneder, to uker, to dager. Hva skal vi bruke det til? Det trengs kun to timer for at Saddam Hussein kan gjøre det klart at han har endret kurs og nå er klar til å legge alle kort på bordet.

Verken Powell eller Cheney la skjul på sin frustrasjon over hva de betraktet som urimelig fransk motstand. Utenriksministeren avviste at han var sint, men han understreket at man senere må se på konsekvensene av den avvisende franske holdningen.

Visepresident Cheney gjorde det også klart at USA nok fortsatt anser Frankrike og Tyskland som viktige allierte, men at man ikke vil være i stand til bare å ignorere den motstand som har gjort det umulig å få Sikkerhetsrådet til å gi grønt lys for en militæraksjon.

Skylder på Frankrike

Frankrike ble beskyldt for å ha rakt Saddam Hussein en hjelpende hånd ved å gjøre det klart at han ikke sto overfor noe forent Sikkerhetsråd. Cheney og Powell fremhevet at det siden Golfkrigen har vært atskillige eksempler på at Paris er kommet Bagdad til unnsetning.

Kritikken gjør det klart at USA de kommende dagene vil forsøke å gi Frankrike en vesentlig del av ansvaret for at bestrebelsene på å finne en diplomatisk løsning er slått feil, og at den eneste utveien nå er å bruke makt for å sikre den avvæpningen av Irak som også Frankrike har forlangt.

Presidentens to nærmeste medarbeidere gjorde det klart at bare Saddam Hussein kan forhindre en krig. Det vil imidlertid ikke være nok at han fremlegger sine ulovlige masseødeleggelsesvåpen og tilintetgjør alle våpenprogrammer.

Det amerikanske kravet lyder nå kort og klart at ikke bare diktatoren, men også hans nærmeste medarbeidere med de to sønnene i spissen må forlate Irak. Ellers blir de det viktigste målet når invasjonsstyrken på en kvart million tungt bevæpnete soldater går til aksjon i løpet av få dager.

TOPPMØTE: Tony Blair, britisk statsminister (t.v.), Jose Maria Aznar, spansk statsminister (i midten) og George W. Bush, USAs president (t.h.) på pressekonferansen etter toppmøtet på Azorene. Nærmere en krigserklæring kommer man ikke.<br/> Foto: KIERAN DOHERTY. REUTERS