Munkene i klosteret ved St. Bernhard-passet i den sørlige delen av Sveits har drevet avl på de storvokste hundene siden midten av 1600-tallet. Men tidligere i år måtte munkene gi beskjed om at de ikke lenger hadde råd og mulighet til å ta hånd om dyrene.

Torsdag møttes en gruppe sveitsiske bankfolk og dyreelskere for å bli enige om detaljene i en redningsplan for hundene, som i årenes løp er blitt et nasjonalt symbol. En ny stiftelse er opprettet for å sikre fortsatt oppdrett av sanktbernhardene, og fire millioner sveitserfranc skal settes av til et nytt museum, viet til hundenes mangeårige innsats i redningsaksjoner i Alpene.

Abbeden ved St. Bernard-klosteret, Benoit Vouilloz, sier han er glad for at en løsning er blitt funnet.

Tradisjonelt er de karakteristiske hundene blitt brukt til å lede reisende gjennom passet, og i letingen etter folk som har gått seg vill eller blitt tatt av ras. Men i senere år er disse oppgavene oftere og oftere blitt tatt over av redningsgrupper med helikopter og annet moderne utstyr.