Sanksjonene blir innført etter at regimet satte inn hæren for å slå ned fredelige demonstrasjoner i september. Ifølge militærjuntaen ble ti personer drept under sammenstøtene. Utenlandske diplomater har hevdet at dødstallet kan være mye høyere.

Australias utenriksminister Alexander Downer sier at i alt 418 personer vil bli rammet av de økonomiske straffetiltakene.

– I henhold den australske lovgivningen er dette de strengeste økonomiske tiltakene man kan innføre mot stater eller personer som ikke er ilagt sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd, sier Downer onsdag.