Mens lokalsamfunnene i Afghanistan tømmes for Taliban-soldater som reiser til byene eller til fronten, har innbyggerne i Paktia-provinsen sør for Kabul igjen begynt å spille musikk og synge tradisjonelle sanger når det feires bryllup, forteller afghanere som har klart å flykte til Pakistan tross de stengte grensene.

Radioer og kassettspillere kommer fram fra sine gjemmesteder, og folk føler seg litt friere for første gang siden det fundamentalistiske regimet innførte forbud mot verdslige ytringsformer.