I jordskjelvet den 18. april 1906 omkom anslagsvis 3.000 mennesker, mens rundt en kvart million ble hjemløse etter at 28.000 hus var rast sammen. I dag kan dødstallet bli like stort som for 100 år siden, og de økonomiske ødeleggelsene enda større, mener ekspertene.

Til sammen kan det bli gjort skader for 150 milliarder dollar, eller 960 milliarder kroner, lyder anslaget fra en vitenskapelig kongress i San Francisco. Over 2.000 forskere fra hele verden har vært samlet i byen for å drøfte faren for et nytt storskjelv og andre spørsmål.

Forkastning

San Francisco ligger i delstaten California på USAs sørvestkyst. Gjennom denne regionen løper San Andreas-forkastningen, en nesten 1.300 kilometer lang forskyvning mellom bergarter i jordoverflaten.

San Andreas-forkastningen regnes fortsatt som svært farlig, men det samme gjelder flere andre slike forskyvningslinjer. Ikke minst frykter fagfolkene en gjentakelse av Loma Prieta-skjelvet i oktober 1989, der mer enn 60 mennesker omkom.

Dette skjelvet hadde sitt episenter i Santa Cruz-fjellene rundt 100 kilometer sør for San Francisco. Både her og langs Hayward-forkastningen som løper under Oakland, Berkeley og forstedene i East Bay utenfor selve San Francisco kan det komme nye, voldsomme skjelv.

Branner

Av de rundt 3.000 som døde i San Francisco for 100 år siden, omkom bare en seksdel i selve jordskjelvet. De øvrige 2.500 ble ofre for brannene som brøt ut etter skjelvet og som fikk næring fra det omfattende nettet av rør som førte gass til byens husholdninger.

I dag går strømledninger, motorveier og annen sårbar infrastruktur på kryss og tvers over forkastningslinjene.

– Ingenting som ligger rett i veien for et nytt, stort skjelv har sjanse til å overleve, sier Mary Lou Zoback i USAs geologiske oppmåling.

Når fagfolkene snakker om 150 milliarder dollar i økonomiske skader, snakker de om hvor mye det vil koste å rette opp de fysiske ødeleggelsene. Ingen tør spå hvor mye det vil koste regionen for eksempel i tapte turistinntekter.