Ridende politi brukte langkøller mot steinkastende bosettere, mange av dem ultranasjonalistiske og svært religiøse ungdommer som mener Vestbredden er hellig, jødisk land. Om lag 40 demonstranter og flere politifolk ble skadd i løpet av de første minuttene etter at aksjonen ble satt i gang.

Situasjonen minnet om fjerningen av de israelske bosettingene på Gazastripen i fjor, og flere tusen bosettere hadde onsdag strømmet til utposten Amona i et forsøk på å hindre politiet i å rive ni bygninger.

Noen av bosetterne barrikaderte seg i bygningene som skulle rives, andre plasserte seg på hustakene for å hindre politiets aksjon. Svart røyk steg opp fra bildekk som demonstrantene hadde satt fyr på.

Bulldosere sto klare til å rive bygningene som er ubebodde og oppført uten byggetillatelse. Demonstranter på hustakene lot stein, flasker, maling og bøtter med kokende olje regne over politifolkene, som svarte med vannkanoner for å ta luven ut av de rasende ungdommene.