Valget 26. september blir en prøve på hvor stor støtte president Hugo Chávez fortsatt har på et tidspunkt da Venezuela er preget av økonomisk stillstand og høy kriminalitet.

Opposisjonspartiene er nærmest garantert framgang etter at de boikottet det forrige parlamentsvalget for fem år siden og endte uten representanter i nasjonalforsamlingen.

Det var da en mindre gruppe opposisjonskandidater ville marsjere mot nasjonalforsamlingen i Caracas at de ble stanset av soldater, som har politimyndighet.

Andre steder i Caracas samlet tusener av ivrige Chávez-tilhengere, kledd i partifargen rødt, seg til valgmøter for å starte valgkampen.

Chávez er fortsatt svært populær til tross for kriminaliteten og nedgangstidene, takket være de store summene han bruker på sosiale prosjekter. Likevel har oppslutningen sunket noe den siste tiden, ifølge meningsmålingene.

Opposisjonen har gått sammen om felles kandidater og håper de skal tjene på hyppige og upopulære strømbrudd og en skandale med råtnende mat som satte ham i et dårlig lys.