– Med Kosovo har hanen på revolveren blitt spent, og ingen vet når og hvor skuddet avfyres, sier Anatolij Safonov i et intervju med det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Han er president Vladimir Putins utsending til internasjonalt samarbeid om bekjempelse av terrorisme og organisert kriminalitet.

Safonov drar paralleller mellom anerkjennelsen av Kosovo som selvstendig stat og München-avtalen fra 1938, som slo fast at Nazi-Tyskland kunne overta makten i områder som den gang tilhørte Tsjekkoslovakia.

– Faren er at en kraftig ødeleggelsesmaskin kan bli sluppet løs, med konsekvenser vi ikke er i stand til å forutsi. Det er synd at de (vestlige land, journ. anm.) har glemt lærdommen fra fortiden, inkludert lærdommen fra München i 1938, framholder Safonov.

Han hevder videre at islamistiske terrorgrupper er etablert i Kosovo, og at disse nå kan ventes å øke sin aktivitet.

FLAGGET: Den nye nasjonen Kosovo fikk sitt eget flagg før noen anerkjente staten. En russisk tjenestemann sammenligner anerkjennelse av Kosovo med Hitlers ekspansjonstider.
GORM K. GAARE / EUP- IMAGES