Uttalelsene kom i et intervju trykket i den israelske avisen Haaretz mandag.

— I sin tid var Hitler den største terroristen i verden. Da var det ingen som påkalte forhandlinger med ham. På samme måte bør man ikke innlede forhandlinger med en terrorist i dag, sa Zeman.

På spørsmål om han sammenligner Arafat med nazidiktatoren svarte han:

— Selvfølgelig. Det er ikke min jobb å dømme Arafat, men enhver som støtter terrorisme, som anser terror som et legitimt middel, er en terrorist i mine øyne. Det samme gjelder dem som finansierer terrorisme, sa Zeman. (NTB)