Japan blir med på laget som skal bygge Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (Alma) i Andesfjellene i Chile. USA, Canada, Chile og Europa er allerede medlemmer. Det gigantiske radioteleskopet blir i stand til å levere bilder som er ti ganger klarere enn bildene fra Hubble Space Telescope, melder AFP.

— Alma blir et av de første virkelig globale prosjektene i grunnforskningens historie, heter det i en felles uttalelse fra European Southern Observatory (Eso), det nasjonale astronomiske observatoriet i Japan og US National Science Foundation.

Alma blir et radioteleskop bestående av 64 mobile 12-meters antenner. Ved å rette antennene mot ett enkelt astronomisk objekt og kombinere signalene gir teleskopet 10 ganger mer detaljerte bilder enn Hubble Space Telescope, påstår organisasjonene.

Alma bygges i 5.000 meters høyde og skal være ferdig i 2010. Stedet er spesielt egnet grunnet lav luftfuktighet og mottaksforhold.(Origo)