Ministere fra 50 land møttes i Rabat i Marokko for å bli enige om en migrasjonsplan. Det er første gang representanter fra land hvor migrantene drar fra, reiser gjennom og ender opp i, møtes på denne måten.

Representantene var enige om at det bør oppmuntres til lovlig migrasjon for å kanalisere penger og kompetanse tilbake til Afrika, som er det fattigste kontinentet i verden.

– La oss gi Afrikas ungdom en framtid med verdighet. Da vil ikke ungdommen ty til vold, hengi seg til ekstremisme eller reise i eksil, het det i et brev fra Frankrikes president Jacques Chirac som ble lest opp på konferansen.

Flere av de rikeste landene lovet mandag penger til de afrikanske landene.

Folketallet i Afrika vokser raskt, men den økonomiske veksten henger etter. I 2001 levde rundt 46 prosent av befolkningen sør for Sahara på under en dollar dagen.