— Om vi vil forsøke å få hjelp? Absolutt. Hvorfor skulle vi ikke det? Vi gjør jo ikke dette for vår egen skyld, sier Dov Zakheim, som er Pentagons revisor og sannsynligvis den mannen som vil lede pengeinnsamlingen.

President George W. Bush sier han ennå ikke har bestemt seg for å angripe Irak. Men hvis han gjør det, anses det som lite sannsynlig at allierte som er skeptiske til krig, vil åpne pengepungen. Under Golfkrigen i 1990 startet daværende president George Bush Operation Tin Cup, som hadde som formål å samle inn penger fra allierte til krigen i Irak.

Operasjonen var vellykket og regningen til amerikanske skattebetalere ble bare en brøkdel av det den ellers ville ha vært. Zakheim innser at jobben blir vanskeligere denne gangen. Dette skyldes delvis økonomiske nedgangstider, men også økende skepsis til krig i flere land.

— Kommer verdensøkonomien til å forbedre seg nok til at land vil ha nok penger? Og hvis det skjer, vil de være villige til å betale? Jeg kan ikke spå, sier Zakheim.

Det hvite hus var ikke umiddelbart tilgjengelig for å bekrefte at det planlegges en pengeinnsamling.

(NTB)

SHOW ME THE MONEY: George W. Bush må trolig dra på tiggerferd for å finansiere en eventuell krig i Irak.