Ifølge en ny rapport fra byrået for matsikkerhet i Europa finnes det salmonellasmitte i hele 62 prosent av eggprodusentene i Tsjekkia, hos 55 prosent av de polske og 51 prosent av de spanske produsentene.

I et annet EU-land, Storbritannia, er den farlige formen for salmonella kun påvist hos 8 prosent av produsentene.

Men selv om halvparten av hønene er smittet av salmonella, betyr ikke det av halvparten av eggene er infisert, sier en ekspert til BBC.