For nesten halvannet år siden, ble den iranske Likeverdskampanjen lansert. Målet er å samle inn én million underskrifter fra iranere som støtter kravet om å stoppe diskriminering av kvinner i lovverket. For eksempel teller en kvinnes vitnemål i en iransk rettssal halvparten av en manns. Myndighetene har ifølge Amnesty stengt kampanjens nettside minst syv ganger. Aktivistene har blitt nektet å avholde offentlige møter, og har derfor holdt møtene hjemme hos seg selv. Minst ett av møtene er blitt stanset av en politirazzia. De som var tilstede ble arrestert, og flere utsatt for vold.

Test deg selv: Kan du din kvinnehistorie?

I Russland erkjenner myndighetene at det dør rundt 14.000 kvinner hvert år, som følge av partnervold. Likevel er det ikke vedtatt noen lov som kriminaliserer vold i familien. I Pakistan har 90 prosent av de gifte mennene brukt eller bruker vold mot sine ektefeller. I Norge oppgir rundt 10 prosent av kvinnene mellom 15 og 44 år at de er blitt voldtatt av sin partner. Nobelprisvinner Amartya Sen anslår at 60 millioner kvinner i verden er «forsvunnet» som et resultat av abort på jentefostre og drap på jentebarn. Den siste folketellingen i Kina viste at fødselsraten mellom jenter og gutter er 100 til 119. Det normale ville vært 100 til 103.

Et av FNs tusenårsmål, som etter planen skal innfris til 2015, er å «fremme likestilling, og styrke kvinners stilling».

— Det går fremover, men det går for sakte, sier generalsekretær Kari Solholm i FN-sambandet.

— Noe av årsaken er krig og konflikter, men det har også med viljen hos dem som styrer i hvert enkelt land. I mange land er det menn som sitter ved makten. Er de mennene interessert i å gi fra seg makt? Kvinner og barn er også de som rammes hardest av fattigdom. Det er kvinner og jentebarn som ikke får gå på skole når det er lite ressurser, og det er de som må jobbe hardest for å brødfø familien, sier Solholm.

Per i dag regner FN med at to tredjedeler av dem som ikke får grunnutdanning er jenter. Av 876 millioner analfabeter, er 75 prosent jenter.

Raftostiftelsen ser på kvinnediskriminering som et av de mest alvorlige menneskerettighetsproblemene. Kvinner rammes dessuten ofte av dobbel undertrykkelse, både på grunn av kjønn og etnisk tilhørighet, sier seniorkonsulent i Raftostiftelsen, Iver Ørstavik.

Rundt halvparten av Raftopris-vinnerne siden 1990 har vært kvinner som blant annet har kjempet for kvinners rettigheter.

Rebiya Kadeer har jobbet for kvinner i Xinjiang. I Kina er situasjonen veldig tvetydig. De har en forholdsvis kjønnsnøytral ideologi, samtidig som de har en kultur som ser veldig ulikt på kjønnene, sier Ørstavik.

— Ett-barnspolitikken har gitt ganske groteske utslag, i og med at guttebarn er det mest ettertraktede. Jentefostre er blitt utsatt for selektiv abort, og inoen tilfeller er jentebarn også blitt forlatt av sine foreldre.

Amnesty International har brukt global statistikk og laget dette eksempelet på hvordan situasjonen er for verdens kvinner:

Hvis vi tenker oss verden som en global landsby bestående av 1000 personer ville:

  • Halve befolkningen, 500, ville være kvinner. Det skulle ha vært 510 kvinner, men 10 ble enten aldri født som følge av en bevisst abort på et jentefoster, eller de døde i spedbarnsalderen som følge av om-sorgssvikt.
  • I mange av de ulike samfunnene i landsbyen vil jentene bli betraktet som mindre verdt enn guttene. Tradisjoner og mannlige arverettigheter forsterker denne diskrimineringen av kvinner.
  • Av de jentene som overlever spedbarnsalderen, er 105 analfabeter.
  • 145 kvinner lever på mindre enn en dollar om dagen.
  • Kvinner med utdannelse tjener 30 prosent mindre enn mannlige kollegaer.
  • 167 kvinner, hver tredje kvinne, i landsbyen har blitt slått, tvunget til sex eller misbrukt på annen måte av et familiemedlem.
  • 100 kvinner er voldtatt eller forsøkt voldtatt. Risikoen for at en kvinne skal bli utsatt for dette overgre-pet er stor, spesielt hvis landsbyen befinner seg i krig.
  • Bare 60 kvinner i landsbyen har noen gang rapportert volden de er blitt utsatt for. 70 kvinner har bare innrømmet at de har blitt utsatt for vold når de har blitt intervjuet i en spørreundersøkelse.I land hvor det er krig og konflikter har kvinnene det verst. Det samme gjelder i ekstremt fattige land.

Norske myndigheter skal ha fokus på likestilling og jenters stilling i alt sitt utviklings- og bistandsarbeid, i følge handlingsplanen for utviklingsarbeidet som ble lansert 8. mars i fjor.

— Mitt hovedbudskap i dag, er at den største gevinsten land kan oppnå, økonomisk så vel som politisk, kommer med å styrke kvinnene, å sikre like muligheter, et helsetilbud og øke andelen yrkesaktive kvinner, sa statsminister Jens Stoltenberg i FNs økonomiske. og sosiale råd 3. juli 2006.

Globalis/FN-sambandet

— Noe av det viktigste vi kan gjøre er å satse på utdanning for jenter. Helt fra grunnskole og videre oppover. I land der kvinner får lære å lese og skrive, har vi sett at det skjer noe. Helsetilstanden i familien blir bedre, de sørger for at jenter i familien får utdanning. Det har mye større ringvirkninger enn når en bare satser på gutter, sier Solholm.

Ørstavik mener det har kommet flere insentiver som kan minske kvinnediskriminering, og nevner Nobelprisvinner Muhammad Yunus og hans Grameen-bank, som i stor grad henvender seg til kvinner.

— Å fokusere på sosialøkonomiske rettigheter, en vending som også Amnesty har tatt, tror jeg kan bety mye for kvinnesituasjonen mange steder i verden, sier Ørstavik.

— 8. mars er ikke bare laget for Norge, det er en global dag. Det er fortsatt viktig å fokusere på det arbeidet som trengs i Norge, men minst like viktig er det å fokusere internasjonalt. Det gjenstår mye arbeid i mange land, sier Kari Solholm.

Hva synes du om 8. mars? Si din mening under!

Sør-Afrika:FOR MINISKJØRT: Hundrevis av kvinner og menn protesterte i Johannesburg 4. mars, etter at en jente med miniskjørt ble trakassert på et kjøpesenter i byen. Demonstrasjonen er den andre etter at en 25 år gammel kvinne iført miniskjørt ble angrepet av taxisjåfører og selgere.
Themba Hadebe
Filipinene:MOT USA: I går samlet demonstranter, mest kvinner, seg utenfor den amerikanske ambassaden i Manila. De protesterte mot amerikanske soldaters tilstedeværelse, spesielt etter en påstått voldtekt som en amerikansk soldat skal ha stått bak.
ROMEO RANOCO
India-bilder:KREVDE LØNN: Ifølge øyevitner krevde disse indiske sykepleierne i den østlige byen Patna, faste jobber og mer lønn. Politiet angrep med batonger, tåregass og vannkanoner mot de rundt 5000 demonstrantene. Rundt 25 personer ble såret under sammenstøtene 30. november i fjor.
STRINGER/INDIA
Reuters/Kenji Suzuki-Sankei Shimbun
KVINNERS RETTER: En palestinsk kvinne roper på større likestilling mellom kvinner og menn. Plakatens budskap er: Ja til sikring av kvinners rettigheter i det palestinske samfunnet.
Nasser Nasser, AP