De rettslige høringene startet i Østre Landsret i København mandag, og domstolen skal nå ta stilling til om saken kan komme opp for retten eller ikke. De fleste av de 26 saksøkerne har ikke vært direkte involvert i krigen, men en av saksøkerne er foreldrene til en dansk soldat som ble drept i Irak.

Saksøkerne, som kaller seg «Komiteen for grunnloven 2003» har tre uker på seg til å overbevise domstolen og dokumentere at de har en rettslig interesse i saken. Får de medhold i dette, kan domstolen avgjøre om rettssaken skal gå sin gang og i sin tid finne ut om avgjørelsen er i strid med grunnloven.

Saksøkernes advokater ønsker at statsminister Anders Fogh Rasmussen skal vitne om terrortrusselen mot Danmark etter Irak-krigen. Dette avviste Rasmussens advokat, som kaller det et mediestunt.

Danmark har 470 soldater i Irak, blant dem 415 i Basra sør i landet. Seks danske soldater har mistet livet i kamper i Irak.

FÅR PEPPER: Saksøkerne mener statsminister Anders Fogh Rasmussen handlet i strid med grunnloven da Danmark ble med i Irak-krigen.
YVES HERMAN