Saksøkerne hevder at de alliertes passivitet bidro til at nazistene kunne gjennomføre utryddelsen av jødene, skriver Berliner Zeitung onsdag.

En av saksøkerne, Kurt-Julius Goldstein, nestleder for Den internasjonale Auschwitz-komiteen, sa nazistene ikke var de eneste som var ansvarlig for hva som skjedde med jødene.

— Det er ikke et spørsmål om å frikjenne nazistiske krigsforbrytere for deres hovedskyld for folkemordet på Europas jøder, sa Goldstein, men en domstol må ta i betraktning at det var andre som også bar et ansvar, mente han.

(NTB)