Anne Ånstad, NTB

Amerikanerne som trosser reiseforbudet drar til Cuba via et tredjeland — i de aller fleste tilfeller fra Canada eller Mexico. Cubanske immigrasjonsmyndigheter har på sin side vært behjelpelige med ikke å stemple passene, og amerikanerne vokter seg vel for å ta med seg hjem typiske cubanske suvenirer som sigarer og rom, kan nyhetsbyrået Reuters fortelle.

Sanksjonene innebærer at amerikanerne ikke har lov til å bruke penger på Cuba, uten tillatelse fra finansdepartementet. For forskere, journalister, kunstnere, musikere i kulturutvekslingsprogrammer, offentlige tjenestemenn og hjelpearbeidere gjøres unntak.

Strengere under Bush

Hittil har amerikanske myndigheter sett gjennom fingrene med reiselysten til Cuba, og reiserestriksjonene ble litt lettere under president Bill Clinton til store protester fra det eksilcubanske miljøet i USA. Men nå i sommer gjorde president George W. Bush det klart at han forlanger en strengere håndheving og en skjerping av sanksjonene mot Cuba for å presse fram demokratiske endringer. Han ga i juli ordre om straffeforfølgelse av dem som bryter reglene. Sanksjonene ble innført kort etter at den cubanske revolusjonen ga Fidel Castro makten i 1959.

— Det er viktig at vi opprettholder og håndhever loven i videste forstand med tanke på å forhindre reiser som det ikke er gitt tillatelse til, og altfor utstrakt reisevirksomhet, sa Bush, og la også vekt på at det var viktig å forsikre seg om at humanitære og kulturelle utvekslingsprogrammer når demokratibevegelsen på Cuba.

Det amerikanske finansdepartementet bekreftet tidligere denne måneden at de har skrevet ut langt flere bøter i sommer enn tidligere år, og de går inn for å finne dem som bryter sanksjonene. De fleste bøtene er på 7500 dollar, eller drøyt 70.000 kroner, mens maksimum er 55.000 dollar, eller om lag 520.000 kroner. Mellom mai og juli skrevet ut 443 bøter mot 74 i de fire tidligere månedene i år, viser departementets egne tall.

På kollisjonskurs

President George W. Bush er på kollisjonskurs med mange i Kongressen i denne saken.

Representantenes hus vedtok i juli et forslag som i realiteten fjerner restriksjoner på amerikanske borgeres rett til å reise til Cuba, og det er ventet at Senatet vil se på saken når ferien er over i september.

Den demokratiske senatoren Byron Dorgan fra North Dakota, er blant dem som mener at sanksjonene må lettes.

— Dette er ikke i sympati med Castro, men fordi noen av oss i Kongressen mener at 40 års mislykket politikk, bør endres, sa han til mediene nylig.

— Dette er en overlevning fra den kalde krigen, og skader bare amerikanske innbyggere, sa han. Andre meningsfeller mener det er absurd at et land som kaller seg frihetens land, nekter å la sine borgere reise hvor de har lyst i verden. Det sterke eksilcubanske miljøet i USA er for reiseforbudet fordi turistdollarne gir Fidel Castro sårt trengte penger. Men selv utgjør eksilcubanerne den største gruppen av reisende til landet. Amerikanske myndigheter har ikke klare tall på hvor mange amerikanere som reiser til Cuba hvert år, men cubanske beregninger viser at rundt 120.000 cubansk-amerikanere besøkte Cuba i fjor. Det vil si rundt 60 prosent av de totalt 200.000 amerikanske gjestene. Nyhetsbyrået AP viser til det New York-baserte US-Cuba Trade and Economic Council, som har beregnet at 173.000 amerikanere reiste til Cuba i fjor, 22.000 av disse trosset reiseforbudet.

Amerikanerne får under den nye president Bush strengere straff hvis de reiser til Cuba uten tillatelse.
Arkivfoto: Knut Strand