«FORSØK Å SKREMME DEM BORT i stedet for å skyte.»

Det er et av mange råd til amerikanske militære fra den anerkjente utenrikspolitiske tenketanken Brookings-instituttet. I en omfattende rapport tar instituttet for seg det faktum at regimet målbevisst i mange år har lært irakiske barn våpenbruk og militær taktikk.

I rapporten fremholdes det at barnesoldatene mest sannsynlig vil bli satt inn i sluttfasen av en eventuell væpnet konflikt, at de vil bli benyttet til å beskytte viktige byer, først og fremst Bagdad, til snikskyting og bemanning av veisperringer etter det samme mønster som Hitlerjugend ble brukt i Tyskland i 1945.

Rapporten mer enn antyder at amerikanske soldater kan bli satt i vanskelige situasjoner når de konfronteres med reelle trusler fra motstandere de helst ikke vil gjøre noe vondt. Det minnes om at kuler fra geværet til en fjortenåring er like dødelige som de som kommer fra geværet til en førtiåring. Og at en hel britisk avdeling ble tatt til fange under et oppdrag i et vestafrikansk land fordi den britiske offiseren ikke ville skyte mot «barn med automatgevær».

BARNESOLDATER er blitt en del av krigens hverdag. Det er anslått at over 300.000 jenter og gutter under 18 år deltar i kamper i ca. 75 prosent av dagens konflikter.

Men lite er gjort for å forberede yrkessoldater og vernepliktige på konfrontasjoner med barnesoldatene.

Saddam Husseins regime har bevisst rekruttert barn til kampavdelinger gjennom mange år. Det finnes ikke noen overslag over hvor mange barn Irak i dag har under våpen, men det heter i Brookings-rapporten at siden midten av 1990-årene har regimet arrangert «rekruttskoler» for tusener av irakiske gutter. I løpet av tre uker har gutter helt ned i tiårsalderen lært militær disiplin, bruk av lette våpen og gjennomgått politisk indoktrinering.

I tillegg har det siden 1998 vært forskjellige program for trening i militær beredskap for hele den irakiske befolkningen. Ungdom ned til 15 år har vært med i disse programmene som har lagt beslag på to timer daglig over 40 uker. Viktigst i dette programmet har vært bruk av lette våpen, først og fremst håndvåpen.

Rekrutteringsgrunnlaget mangler ikke, ca. halvparten av landets 22 millioner innbyggere er under 18 år.

IRAK STARTET opplæringen av barnesoldater allerede i siste halvdel av 1970-årene.

Da opprettet Saddam Husseins Ba'ath-parti Ungdomsfortroppen. Dette var, og er, en halvmilitær organisasjon for barn i ungdomsskolen. Gutter helt ned til tolv år ble organisert i avdelinger med militær opplæring og politisk indoktrinering.

Medlemmene i denne organisasjonen ble plassert i regulære avdelinger, og de ble satt inn i kamper langs frontlinjen under krigen mot Iran da Irak hadde en vanskelig situasjon midt på 1980-tallet. Under denne krigen var det imidlertid Iran som gjorde den mest omfattende bruken av barnesoldater.

AVDELINGEN « Saddams Løveunger» — Ashbal Saddam - oppfattes som den viktigste av de mange organisasjonene for barnesoldater i Irak.

Dette er en forholdsvis ny avdeling som ble etablert etter nederlaget i Golfkrigen i 1991. Fra de er ti år gamle samles gutter i militære leirer og gjennomgår knallhard opplæring der «arbeidsdagen» er 14 timer. I tillegg til våpenbruk og militær taktikk læres barna også opp til å tåle juling og å gi juling. Det hevdes at dyr blir slått i hjel under denne opplæringen. Det er antatt at denne organisasjonen har 8000 medlemmer bare i Bagdad.

Yasser Arafats Al-Fatah-organisasjon brukte for øvrig også betegnelsen «løveunger» på de palestinske barna som ble sendt til elitetrening. Mange av dem som fortsatt er i live, er i dag en del av Arafats innerste sikkerhetsapparat.

Ashbal Saddam er i dag en viktig rekrutteringskilde for en halvmilitær sikkerhetsorganisasjon som går under navnet «Mennene som ofrer seg for Saddam». Den kontrolleres av Saddams sønn Uday, og er en av mange slike organisasjoner som brukes for å kontrollere Irak og undertrykke sivilbefolkningen.

Fra de er ti år gamle samles gutter i militære leirer og gjennomgår knallhard opplæring der «arbeidsdagen» er 14 timer