I et brev til FNs generalsekretær Kofi Annan ber han også om at de irakiske dommerne erstattes av utenlandske.

Forsvarsadvokat Najib al-Naimi ber Annan om å ta saken opp med amerikanske og irakiske myndigheter slik at den juridiske statusen til domstolen som nå behandler saken, blir revurdert.

Advokaten vil at det blir utnevnt «uavhengige og upartiske» dommere og at Saddam og de andre som er tiltalt i saken får status som krigsfanger.

Saddam Hussein har nektet å anerkjenne den irakiske domstolen som skal vurdere om han er skyldig i forbrytelser mot menneskeheten og eventuelt skal dømmes til døden.