KLAUS JUSTSEN

Mens jublende irakere danset på statuene av Saddam Hussein, var diktatoren som sunket i jorden. Det samme gjaldt for andre av regimets toppfolk.

Amerikanske etterretningskilder innrømmer at det ikke er spor av mannen som i et kvart århundre hersket over sine 25 millioner undersåtter, men de har ikke oppgitt håpet om at han i ganske bokstavelig forstand er under jorden.

Det betegnes derfor forsatt som sansynlig at Saddam Hussein var i den bygningen som fredag ble rammet av fire tonn tunge bomber. Angrepet ble gjennomført bare 45 minutter etter at etterretningstjenesten hadde mottatt pålitelige opplysninger om at diktatoren og minst en av hans sønner var gått inn i bygningen.

Opplysningene kom trolig fra et øyenvitne, og det skal også være klart at ingen av deltagerne i møtet forlot bygningen før bombene falt og skapte et 15 meter dypt krater.

Det var i første omgang snakk om at målet skulle ha vært en restaurant, som imidlertid bare fikk slått ut rutene. Nå gjøres det klart at målet var bygningen i nærheten av restauranten i det velstående kvarteret.

Opplysningene fra Bagdad betegnes som oppmuntrende, men det er ingen beviser for at man virkelig fikk has på en eller flere av regimets toppfolk. Det betraktes imidlertid som påfallende at regimet gikk i oppløsning bare få timer etter mandagens angrep.

Hvis Saddam Hussein ikke var i bygningen eller unnslapp gjennom et underjordisk tunnelsystem, er det mulig at han har forsøkt å flykte til sin nordlige hjemby Tikrit.

De amerikanske styrkene kontrollerer imidlertid alle utfartsveier mot nord og det betegnes som utelukket at en irakisk helikopter skulle ha sluppet ut fra byen. Omkring Tikrit er det i løpet av de siste par dagene lagt en ring, og byen er under konstant angrep fra luften.

Mens amerikanerne bevarer optimismen, har britiske etterretningskilder anlagt en mer skeptisk holdning. Flere aviser siterer uttalelser om at Saddam nådde å forlate bygningen før bombene falt.

Amerikanske soldater er også skeptisk. Etter spådommene om at de ikke ville møte vesentlig motstand før de nådde Bagdad, der den til gjengjeld ville bli intens, er gjort til skamme, har mange anlagt en kynisk holdning.

Den ble sammenfattet av en marineinfanterist i en uttalelse til tv-selskapet NBC: — Naturligvis drepte de ham, og de fikk også has på Osama bin Laden og Mullah Omar.