Den tidligere diktatoren, som nå står for retten i Bagdad, var så redd for israelske angrep at han nektet å gå ut offentlig og benekte at Irak hadde slike våpen. Saddam bidro dermed til å bygge opp under påstandene om masseødeleggelsesvåpen, en påstand som ble brukt av USA til å rettferdiggjøre invasjonen av Irak for tre år siden.

Etterretningsrapporter som er frigitt i Washington, viser at Saddam var mest bekymret for interne sjiamuslimske og kurdiske opprør og angrep fra Iran eller Israel.

Noen amerikansk invasjon hadde han ingen tro på før de amerikanske styrkene sto klare til å gå over grensen, viser rapportene som blir omtalt i den israelske avisen Haaretz torsdag.

Årsak til angrep

Dokumentene som nå blir offentliggjort, er basert på intervjuer med en rekke irakiske ledere etter invasjonen i mars 2003, blant dem Ali Hassan al-Majid, bedre kjent som «Kjemiske Ali».

Majid har fortalt amerikanske etterforskere at Saddam ble spurt om Iraks arsenal av kjemiske våpen på et møte i revolusjonsrådet før invasjonen. Saddam svarte at Irak ikke hadde slike våpen, men han avslo kategorisk å offentliggjøre disse opplysningene fordi det ville fjerne den utenlandske usikkerheten som hersket rundt landets angivelige masseødeleggelsesvåpen.

Det var USAs påstander om at det fantes slike våpen, som dannet grunnlaget for invasjonen for snart tre år siden.

Flere måneder etter invasjonen, og før Saddam ble pågrepet, fortalte han noen av sine nærmeste at Irak ikke lenger hadde kjemiske våpen. Men det var viktig å la omverdenen tro at våpnene fantes.

– Løy til Saddam

De frigitte dokumentene viser også at israelsk etterretningstjeneste trodde våpnene eksisterte, men amerikanerne fant etter hvert ut at de israelske opplysningene ikke var korrekte.

Visestatsminister Tariq Aziz, som var Iraks ansikt utad, har fortalt amerikanske etterforskere at Saddam selv ikke visste hvilke våpen Irak hadde til rådighet.

– Folkene i den militærindustrielle kommisjonen var løgnere. De løy til Hussein, og de fortalte alltid at de produserte spesialvåpen, sa Aziz.

Alle løy til Saddam, fordi de var redde for å bli henrettet dersom de kom med dårlige nyheter, opplyste andre irakiske ledere som er blitt avhørt.

Da Saddam ba kommisjonen om å oppdatere den årlige rapporten om landets militære slagkraft i 2002, diktet medlemmene opp planer og prosjekter for å vise at det ble gjort framskritt, går det fram av dokumenter som er blitt frigitt.

Rettssak utsatt

Saddam selv vil trolig få rik anledning til å uttalte seg om det kjemiske våpenprogrammet under rettssaken mot ham i Bagdad. Saken ble onsdag utsatt i tre uker.

Den irakiske ekspresidenten oppfordret onsdag til motstand mot «inntrengerne» og kalte rettssaken en komedie.

– Jeg ber folket om å begynne å kjempe mot inntrengerne i stedet for å drepe hverandre, sa Saddam som også advarte mot at en borgerkrig vil føre til «et liv i mørke og elver av blod», sa Saddam før saken ble utsatt.

– O mektige folk, jeg er fortsatt deres trofaste sønn, o irakiske folk, jeg er fortsatt deres sverd, og på tross av hva som er skjedd med mitt folk, med meg og mine kamerater, på grunn av de kriminelle okkupantene, skal jeg være tålmodig, sa Saddam.