En amerikansk statsborger mottok nylig et kondolansebrev fra Saddan Hussein, melder tv-kanalen Fox News.

Svarte på e-post

Brevet ble sendt til amerikaneren Christopher Love, som hadde sendt et fredsbudskap på e-post til irakernes president. I e-posten ble Hussein bedt om å ta kontakt med Bush og forsøke å komme til enighet med ham.

I svarbrevet, som av Reuters blir beskrevet som et tradisjonelt irakisk kondolansebrev, skriver Saddam Hussein:

— Vi tilhører Gud og til Ham vi vender tilbake, og måtte Gud beskytte ditt liv, som vi muslimer sier til enhver som mister noen som står dem nær.

- Bush må beklage først

Hussein understreker imidlertid at president George W. Bush ikke kan vente seg noe nært forestående kondolansetelegram. Først må Bush beklage sanksjonene som ifølge Hussein har drept 1,5 millioner irakere.

I svarbrevet skriver Iraks president videre at han ikke vet hvem som stod bak angrepene mot USA 11. september.

KRUTTSTERK: Saddam Hussein, her fotografert under en militærparade i Bagdad. (Arkivfoto)