Det såkalte valget var i realiteten en tvungen folkeavstemning for å sikre Saddam Hussein syv nye år ved makten i Irak.

Det var ikke lagt ut noen nei-stemmer, og alle de 11,5 millioner stemmeberettigede over 18 år hadde plikt til å avgi stemme. Dermed var det på forhånd ikke knyttet særlig spenning til resultatet av folkeavstemningen.

Likevel er det grunn til å tro at resultatet fra valgkommisjonen er bestilt og fabrikert, siden et oppmøte på 100 prosent er bortimot umulig.

Ved den forrige og første avstemningen av denne typen, i 1995, fikk den irakiske diktatoren offisielt 99,96 prosent av stemmene. Det er ikke kjent hvem de 0,04 prosentene som stemte i mot var, eller hvilke konsekvenser det fikk for dem.

Denne gangen tok i hvert fall ingen en slik sjanse.