Dermed øker sannsynligheten for et angrep på Irak. Hvis Saddam Hussein ikke oppfyller kravene i resolusjonen, vil en FN-støttet krig kunne bli et faktum.

Siste sjanse

Resolusjonen innebærer at president Saddam Hussein får en siste sjanse til å kvitte seg med alle masseødeleggelsesvåpen. Hvis han ikke griper denne sjansen, trues Irak med «alvorlige konsekvenser».

USA har truet med å angripe Irak, dersom Saddam ikke gir FNs våpeninspektører ubegrenset adgang til alle anlegg der de har mistanke om våpenproduksjon, inkludert Saddams egne palassområder.

Frankrike har fått medhold i Sikkerhetsrådet for et krav om at det skal holdes et nytt møte før det kan settes i verk militære aksjoner mot Irak. Men ifølge resolusjonsteksten kreves det ingen ny votering før USA kan ta i bruk militære midler.

Frist på 30 dager

Saddam Hussein har fått en frist på 30 dager til å legge fram en liste over alle masseødeleggelsesvåpen Irak disponerer. Lederen for FN-inspektørene, Hans Blix, opplyste at de første inspektørene kan være på plass i Irak om ti dager. Det vil trolig gå ytterligere to måneder før inspektørene er i full gang.

FNs generalsekretær Kofi Annan var til stede ved voteringen i Sikkerhetsrådet og ba Saddam Hussein rette seg etter FN-vedtaket, både av hensyn til det irakiske folk og stabiliteten i verden.

President George Bush gjentok i dag at Irak må regne med «de mest alvorlige konsekvenser», dersom landet ikke retter seg etter fredagens resolusjon i FNs sikkerhetsråd. Bush sa like etter at resolusjonen var vedtatt at den representerer en siste test på om Saddam virkelig ønsker å rette seg etter kravene fra verdensorganisasjonen.