Anmeldelsen ble innlevert til norsk påtalemyndighet torsdag av representanter for menneskerettsorganisasjonen Indict, opplyser statsadvokat Ingunn Fossgard ved Riksadvokatens kontor til NTB.

Bakgrunnen for anmeldelsen er at flere irakere bosatt i Norge personlig skal være blitt torturert av Uday Hussein, sier Indicts daglige leder, Charles Forrester, til NRK. Han mener saken av den grunn kan behandles av det norske rettsapparatet.

Uday Hussein er Saddam Husseins eldste sønn som innehar en rekke ledende stillinger i Irak. Han er redaktør av avisen Babil, leder for Iraks olympiske komité og var grunnlegger av Saddam Husseins elitestyrke Fedayeen med sine 30.000-40.000 soldater.

(NTB)