Dommerne i rettssaken og forsvarerne var onsdag i samtaler bak lukkede dører. Journalistene i rettslokalet kunne se dem, men ikke høre hva de snakket om. Saddam avsluttet rettsmøtet tirsdag med å be dommerne «dra til helvete».

Representanter for domstolen sier rettssaken i prinsippet kan fortsette uten at de tiltalte er til stede, men at rettens formann ønsker at Saddam skal være i rettslokalet.

REUTERS