Et stort antall statlige etater, blant dem forsvarsdepartementet, direktoratet for miljøvern og arbeidsdepartementet, risikerte å måtte stenge denne helgen på grunn av pengemangel.

Forlenger skattekutt

Men det nye vedtaket, som nå bare mangler president Barack Obamas signatur, sikrer videre finansiering av driften.

Med 67 mot 32 stemmer godkjente Senatet forslaget om å bruke 915 milliarder dollar.

Senatet stemte lørdag også for en midlertidig forlengelse av skattekutt for vanlige amerikanere. Samtidig tvinger de Barack Obama til å revurdere en omstridt oljeledning.

Kompromissavtalen, som ble forhandlet frem fredag, innebærer bare et skattereduksjonen forlenges i to måneder. Obamas ønske var at forlengelsen skulle være for ett år.

Kompromiss

Avtalen inneholder også en forlengelse i to måneder av arbeidsløshetstrygden for å bidra til å få i gang den økonomiske veksten igjen. Tiltakene kan være slutten på en bitter, et år lang strid mellom republikanere og demokrater, men de kan også markere frontene i forkant av en ny kamp om de samme temaene i valgåret 2012.

Republikanerne, som også er tilhengere av å forlenge skattekuttet, satte som betingelse at skattekuttet ikke skulle finansieres med skatteøkninger for de rike, og knyttet en avtale til den omstridte oljeledningen Keystone XL fra Canada til Texas.

— For å oppnå noe her i gården, er du nødt til å inngå kompromisser, sa Senatets minoritetsleder Mitch McConnell før avstemningen.

Demokratene ga opp kravet om at Keystone XL skulle holdes atskilt fra skattediskusjonen. De har også foreløpig gitt opp skatteøkninger for de rikeste.

I henhold til avtalen må Obama nå innen 60 dager avgjøre om han vil gå videre med byggingen av oljeledningen eller erklære at oljehandel med Canada ikke er i USAs nasjonale interesse.

Demokratene ønsket i utgangspunktet å utsette en avgjørelse til 2013 for å undersøke alternative ruter for rørledningen.