Ågot Valle, fungerende leder av SVs stortingsgruppe, medgir at det norske militære engasjementet i Afghanistan er «ingen lett sak» for SV. Men det er likevel ingen løsning å trekke oss ut over natten, som hun sier.

— Så lenge de norske styrkene oppholder seg i nord, og så lenge vi er overbevist om at vårt nærvær er til det beste for afghanerne, kan vi forsvare det vi er med på. Vi må tenke alvorlig gjennom om det NATO gjør i Afghanistan vil føre til et bedre liv for sivilbefolkningen. Men jeg vil minne om at SV var imot å sende de norske spesialstyrkene til Afghanistan, sier Ågot Valle.

Flest sivile drept

Selv om militære sammenstøt etter hvert har forplantet seg til alle deler av landet, er det etter hennes skjønn fortsatt stor forskjell på å være i nord og i sør.

— Jeg godtar ikke påstanden om at situasjonen i nord og sør er blitt ganske lik. Krigen i sør har et langt større omfang enn krigshandlingene i nord. I Sør-Afghanistan opplever sivilbefolkningen stadig sterkere at de er utsatt for okkupasjon. Det er dessuten et faktum at NATO-styrkene der har drept flere sivile enn Taliban har gjort.

Ingen militær løsning

— Er du forberedt på at ISAF-styrkene kan bli stående i Afghanistan i opptil et par tiår, slik enkelte analytikere frykter?

— Ja, men hovedspørsmålet må hele tiden være hva sivilbefolkningen er tjent med. Jeg er overbevist om at det ikke finnes en militær løsning på problemene landet er i. Det er også et tankekors at det internasjonale samfunnet har brukt mange ganger så store ressurser på det militære apparatet som på å bygge opp det sivile samfunn.

— Vil du innta en annen holdning hvis vi en dag opplever at ti norske soldater blir fraktet hjem i kiste?

— Da vil mine tanker primært gå til de pårørende. Men jeg vil ha samme standpunkt som i dag til hvoran konflikten bør løses, sier Ågot Valle.

TJENER FOLKET: Åot Valle tror fortsatt at norsk militært nærvær er til det beste for afghanerne. ARKIVFOTO: SIV DOLMEN
Dolmen, Siv