Underskriverne av oppropet ber regjeringen om ikke å gi norsk støtte til ”amerikanske hevnaksjoner som rammer uskyldige sivile”, og å arbeide aktivt for at de ansvarlige for terrorhandlingene blir funnet og dømt.

De fleste av medlemmene i SVs nye stortingsgruppe har undertegnet oppropet, blant disse er partileder Kristin Halvorsen og nestlederne Øystein Djupedal og Inge Ryan.

Også RVs leder Aslak Sira Myhre og Senterungdommens leder Anne Beathe Kristiansen har undertegnet, sammen med fagforeningsledere som Per Østvold, Oddrun Remvik og Gunhild Johansen.