I sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget tirsdag, meddelte utenriksminister Jan Petersen (H) at regjeringen ønsker å sende nye spesialstyrker til Afghanistan for å bistå amerikanerne i operasjon «Enduring Freedom». I går ble saken debattert i Stortinget, og der kom det frem at regjeringen har bred politisk støtte for forslaget, deriblant fra Arbeiderpartiet.

Kampen mot terror

Leder i utenrikskomiteen, Thorbjørn Jagland (Ap), mener at kampen mot terror står og faller på at NATO og FN lykkes i Afghanistan.

— Vi har støttet at Norge bidrar med spesialstyrker ved to tidligere anledninger, påpeker Jagland overfor Bergens Tidende.

— Arbeiderpartiet har en del spørsmål om den norske deltakelsen som ikke kan besvares i åpent Storting. Er svarene tilfredsstillende, vil vi støtte at regjeringen etterkommer anmodningen fra USA, sa Jagland.

Heller bistand

På nei-siden står Kystpartiet, som sammen med Sosialistisk Venstreparti er svært kritiske til et så tett samarbeid med USA. SV-leder Kristin Halvorsen ville ha foretrukket at Norge konsentrerte sin innsats i den internasjonale stabiliseringsstyrken, under ledelse av NATO (ISAF).

— Det finnes ingen militær løsning i Afghanistan på sikt. Norge bør derfor ikke ha hovedfokus på hvordan vi kan bidra militært, men heller fokusere på hvordan vi kan yte bistand, humanitært og politisk, mener Halvorsen, som selv nylig vendte hjem fra et besøk i det krigsherjete landet.

- Terrorfare i Norge

Kystpartiets leder, Steinar Bastesen, legger vekt på at Norges innsats i Afghanistan øker faren for terroraksjoner i Norge.

— Norge bør si nei til USAs forespørsel om å bidra med spesialstyrker, er Bastesen klare budskap til Petersen.