— Vi vil be forsvarsministeren om eksakt informasjon om hva som var bakgrunnen for at bombene ble sluppet, hvorfor et så høyt antall mennesker ble drept, og hvilke alternativer som ble vurdert i forhold til å løse de sikkerhetsproblemene opprørstyrkene angivelig skal ha skapt for landsbyer i området, sier SV-leder Kristin Halvorsen i en kommentar.

SV har hele tiden vært imot at Norge skulle delta med bombefly i Afghanistan. Partiet mener at Norge burde konsentrere seg om det humanitære arbeidet. (NTB)