I henhold til islamsk lov kan en mann skille seg fra sin kone ved å si "Jeg skiller meg fra deg" tre ganger. Dette skal ha vært forsøkt gjort ved å sende tekstmelding i andre muslimske land.Ifølge myndighetene kan det være usikkerhet om avsenderens identitet og intensjoner når en skilsmisse varsles per tekstmelding. En skilsmisse må godkjennes av retten, blir det slått fast.

FORBUDT: Skilsmisse per SMS er ikke lenger lov. FOTO: SCANPIX