Utdanningsminister Raul Roco advarte torsdag mot overdreven SMS-bruk blant landets ungdommer. De blir så vant til å bruke forkortelser og kodeord, at de får problemer når de skal formulere seg skriftlig i mer formelle sammenhenger, sier han.

De fleste filippinske ungdommer kommuniserer på engelsk, og det er også her at forkortelsesmanien er verst. For eksempel blir «because» ("fordi") ofte kuttet ned til "bcos" og "what" ("hva") til "wht".

Ungdommene sparer to hele bokstaver på å skrive "l8er" i stedet for «later» (senere). Stavelsen "ate" uttales nemlig på samme ord som ordet «eight», som betyr "åtte" og som derfor like gjerne kan skrives som et åttetall.

Filippinske trendforskere tror utdanningsminister Roco like gjerne kunne slåss mot vindmøller som mot SMS-forkortelsene. Disse forkortelsene er blitt en del av ungdommens egen kultur, og forsvinner ikke før ungdommen selv har gått lei av dem, blir det sagt.

(NTB)