Dette betyr at bortsett fra noen Cimber Air-avganger for SAS og SAS’ interkontinentale ruter er alle SAS-avganger kansellert de neste 31 timer.

Disse innstillingene kommer i kjølvannet av SAS Danmarks beslutning om å dra de streikende danske SAS-piloter inn for arbeidsretten i Stockholm. Årsaken til at det blir en svensk rett er at SAS-konsernet er et svensk foretak.

Pressesjef i SAS Danmark, Jens Langergaard, sier at selskapet ønsker Arbeidsrettens svar på om pilotstreiken blant vel 150 kapteiner og styrmenn er i strid med gjeldende overenskomst. Streiken startet mandag morgen.

Ved hastesaker kan arbeidsretten møtes samme dag som saken innberettes, og retten kan dømme pilotene til en bot hvis de likevel fortsetter streiken. Beløpet kan forhøyes dersom streiken varer ved.

Før den danske arbeidskonflikten brøt ut mandag, ble det hevdet i danske medier at en streik blant de danske pilotene ville koste SAS vel 10 millioner kroner per dag.