Helsevesenet på den kinesiske landsbygda, der 70 prosent av befolkningen bor, er i svært dårlig forfatning.

Siden Kina har en befolkning på anslagsvis 1,3 milliarder, betyr det at over 900 millioner mennesker ikke har noe tilbud om moderne og tilstrekkelige lege— og sykehustjenester. For befolkningen i Shanghai, Beijing og andre storbyer er situasjonen noe bedre.

— Vårt helsevesen er så utilstrekkelig at vi før vi aner det, kan stå overfor en epidemi som er kommet helt ut av kontroll. Følgene kan bli så forferdelige, at de knapt er til å tenke på, sa statsminister Wen Jibao i en tale gjengitt i kinesiske medier mandag.

Den dødelige lungesykdommen, som trolig skyldes et såkalt coronavirus, hadde inntil tirsdag morgen norsk tid krevd 92 menneskeliv i Kina. I løpet av helgen ble det meldt om 193 nye smittetilfeller, slik at det samlede tallet på kinesiske smittede passerte 2.000.

— Hvis kineserne ikke har ressurser til å hanskes med SARS, tror jeg vi kan komme til å se et meget omfattende utbrudd i Kina. Og det vil bli en stor utfordring å hindre viruset i å spre seg til andre land, sier Henk Bekedam i Verdens helseorganisasjon WHO.

SARS-viruset oppsto trolig i den sørkinesiske provinsen Guangdong, men tilfeller av sykdommen er oppdaget også i naboprovinsen Guanxi, i den østlige provinsen Zhejiang og så langt nord som i Indre Mongolia. Det delvis selvstyrte Hongkong er spesielt hardt rammet.

(NTB)