Også RV-leder Torstein Dahle er oppbrakt over utsendelsene. Tirsdag ble to somaliske asylsøkere tvangsmessig returnert til Somalia, og en person til er pågrepet for utsendelse. Rundt 150 somaliere har i år fått endelig avslag på søknad om opphold i Norge.

Politiet tør ikke

Det skjer samtidig som norske politifolk ikke tør følge asylsøkerne til Somalia med begrunnelsen at det er for farlig i landet. Asylsøkerne følges bare til naboland som Etiopia og Kenya. De tvangsutsendte som skal til hovedstaden Mogadishu, må komme seg dit på egen hånd.

— Regjeringen bør spørre seg om de sender folk til tortur og død. I saken med somalierne er det grunn til å frykte at svaret er ja, sier RV-leder Torstein Dahle. Han krever at den rød-grønne regjeringen bør undersøke om de som er blitt kastet ut av Norge nå lever trygt.

I likhet med Dahle, påpeker også Flyktninghjelpen at FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) sterkt fraråder retur til Somalia.

Bryter løfter?

Flyktningkommissæren ba i november i fjor alle land om å avstå fra enhver form for tvangsmessig retur til det sørlige og sentrale Somalia på grunn av den elendige sikkerhetssituasjonen i området. UNHCR mener retten til liv trues i omfattende skala.

Regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen at den «vil føre en flyktningpolitikk som i større grad tar hensyn til anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger».

— Vi krever at regjeringen umiddelbart gir svar på hvilke tiltak de vil iverksette for å sikre at intensjonen i Soria Moria-erklæringen blir overholdt, uttaler generalsekretær Tomas C. Archer i en pressemelding.

Flyktninghjelpen ber også om en redegjørelse fra Utlendingsnemnda (UNE) om hvorfor de «plutselig mener det er greit å returnere somaliere».

Ber om flyktningdomstol

Seniorforsker Elin Skaar ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) har sammen med to andre fageksperter laget en rapport om flyktningrettslige forhold. De konkluderer med at Norge bør arbeide for å få opprettet en internasjonal flyktningdomstol. Begrunnelsen er at det kan føre til større grad av likebehandling av vanskelige flyktningsaker fra land til land.

Klanstyrte Somalia er et av verdens aller fattigste og mest voldsherjede land. Sult og tørke tar livet av tusenvis av mennesker. Landet er nærmest uten offentlig skolevesen og helsevesen og rettssikkerheten er lik null, ifølge Flyktninghjelpen.

Nå frykter den ikkestatlige forskningsinstitusjonen International Crisis Group (ICG) at den fastlåste politiske situasjonen i Somalia kan utvikle seg til en regional storkonflikt som involverer al Qaida og utenlandske hellige krigere. Det kan skje dersom den svake overgangsregjeringen i landet ikke makter å inkludere islamistene i den politiske prosessen.