EVA PLESNER

Banda Ache

Inne i sentrum overdøver bulldosere og gravemaskiner hverandre mens de rydder enda en gate for ruiner. Foran den store moskeen på torget står lastebiler i lange køer, klar til å fjerne bergene av ødeleggelse.

Opprydningsarbeidet går for fullt i den katastroferammete byen på Sumatras nordvestlige kyst.

Marinemajor i den indonesiske flåten, Charles Sinaga, har en enhet på 40 mann i gang med å fjerne lik. De har jobbet 12-timers skift i en uke nå. De mangler både masker, gummihansker og likposer. Alt skal flys inn til den fjerne og vanskelig tilgjengelige byen, og hver pose fylles med to lik for at få dem til at strekke til lengst mulig.

Lengre oppover elven har en flokk australske soldater fra ingeniørtroppene reparert et av de store vannrørene som gikk tvers over elven. Det ble splintret av flodbølgen, men nå flyter vannet fritt igjen og pumpes inn i en vannrensingsenhet som forvandler det til rent drikkevann.

Utstyret kan klare 20.000 liter vann i timen eller ca. 300.000 liter i døgnet, forteller offiser Allan Lewis, som står i spissen for prosjektet. Det rensete vannet fylles på store tanker, der det blir hentet av nødhjelpsorganisasjonene og fordelt til ofrene i bl.a. byens fem nødleire.

— Det er selvfølgelig langt fra nok til å dekke behovet i en by med ca. 300.000 innbyggere. Men det er med på å minske risikoen for epidemier markant, sier Allan Lewis.

Mangelen på nettopp rent drikkevann har skapt utbredt frykt for at epidemier av bl.a. tyfus og kolera skulle følge i kjølvannet på flodbølgen. I Banda Ache går det rykter om at tre fjerdedeler av byens offentlige vannforsyning er infisert av de mange råtnende lik i elven. Men det avviser Allan Lewis bestemt.

— Vi er i full gang med å teste de lokale brønnene for å se om vannet kan drikkes, og foreløpig har vi ikke vært nødt til å stenge en eneste. Situasjonen ser langt bedre ut enn forventet, sier han, men erkjenner imidlertid at det stadig er en del brønner som ikke er testet.

Allan Lewis forklarer at indonesierne har en inngrodd vane om å koke alt drikkevannet. Det minsker også risikoen for epidemier markant.

For de mange tusener familier, som har mistet alt og nå holder til i nødleirene, tegner fremtiden høyst usikker selv om de for øyeblikket er sikret mat, vann, klær og teltduk over hodet.

Frykten for etterskjelv og en ny flodbølge fornekter seg heller ikke. Den fikk ny næring søndag, da Sumatra ble rammet av to små etterskjelv, selv om de var små og kun varte noen få sekunder.

USIKKER FREMTID: Innbyggerne i Banda Ache går en høyst usikker fremtid i møte, selv om de både har fått mat, rent vann og teltduk over hodet.<br/>Foto: JAN DAGØ