Ved neste århundreskifte vil det trolig være rundt 8,4 milliarder mennesker i verden, tror vitenskapsmenn ved et forskningsinstitutt i Østerrike. Da vil også gjennomsnittsalderen bli høyere, med opptil 40 prosent over 60 år.— Vi øyner slutten på veksten i det samlede folketallet i verden, sier en av demografene som har studert prognoser for befolkningsutviklingen, Wolfgang Lutz. Han redegjør for sine funn i tidsskriftet Nature.Selv om veksten vil avta, vil ikke det bety slutten på problemene som er knyttet til overbefolkning. Folketallet vil fortsette å stige i flere av verdens fattigste regioner.Ellers vil forskyvning i alderssammensetningen være det dominerende utviklingstrekket på 2000-tallet.- Redusert fruktbarhet kombinert med økt levealder vil gi store endringer i alderssammensetningen, sier Lutz.