Regjeringens kontrollorgan har fått ti dager på seg på å undersøke om Ustinov brøt loven da han mottok en statlig leilighet som gave i 1998.

Flere observatører stiller imidlertid spørsmål ved om korrupsjonsetterforskningen er genuin, eller om den er et forsøk på å fremstå som nøytral og troverdig i kampen mellom rettsvesenet og mediekonsernet Media-MOST. Ustinov saksøkte mediekonsernets TV-kanal NTV etter at den hevdet han hadde mottatt leiligheten, til en verdi av rundt 4,4 millioner kroner, av eiendomssjef Pavel Borodin, som er tiltalt for korrupsjon.

— Kreml forsøker å virke nøytral i kampen mellom riksadvokaten og Media-MOST, sier Jurij Korgunjuk, som leder tenketanken INDEM.

Dmitrij Ostalskij, talsmann for Media-MOST, tror Kreml enten er ute etter å vise omverdenen at kampanjen mot Media-MOST og konsernets eier Vladimir Gusinskij ikke er politisk motivert.

— Enten er dette en farse, eller så har Ustinov opprørt Kreml med sin klossete behandling av Media-MOST-saken. Om ti dager får vi vite sannheten, sier Ostalskij.

NTB