• Mikhail Borisovitj Khodorkovskij, født i 1963, vokste opp under beskjedne forhold. Men en lederrolle i den kommunistiske ungdomsorganisasjonen Komsomol skapte han seg verdifulle forbindelser innen sovjetisk maktstruktur.
  • Under Mikhail Gorbatsjovs reformperiode sist på 1980-tallet utnyttet han sine forbindelser til å skape seg en karriere innen den nye markedsøkonomien.
  • I 1986 startet han sin første forretning – en kafé – og opparbeidet en raskt voksende forretning med bl.a. import av pc-er.
  • Han grunnla banken Menatep, og i 1996 kjøpte han 45 prosent av oljeselskapet Yukos, som var opprettet ved et regjeringsdekret to år tidligere, for den meget lave prisen av vel to milliarder kroner. Yukos utviklet seg til et av verdens største ikkestatlige oljeselskaper, som produserte 20 prosent av Russlands olje – omkring to prosent av verdensproduksjonen.
  • I juli 2003 ble hans mangeårige forretningspartner, Platon Lebedev, arrestert.
  • 25. oktober 2003 ble Khodorkovskij pågrepet.