Regjeringen forbereder en ny lov som vil fastsette en kvote på utenlandske arbeidere på 6 millioner, mot bare 1 million i dag, sier lederen for det russiske arbeidsdirektoratet, Maxim Topilin, til russisk radio.

Håpet er at en slik legalisering av folk som i dag arbeider svart også skal føre til at mer av pengene de tjener skal bli igjen i Russland. I dag regner myndighetene med at det sendes rundt 10 milliarder dollar, over 60 milliarder kroner, ut av landet hvert år.

De fleste utenlandske arbeiderne i Russland kommer fra Kina og tidligere Sovjet-republikker.