–12. desember er ingen deadline. Vi vil fortsette å snakke sammen, sa Lavrov etter et møte med NATOs utenriksministre i Brussel fredag.

Den russiske suspensjonen av avtalen, som legger begrensninger på utplassering av konvensjonelle styrker i Europa, har skapt bekymring i NATO.

Avtalen fra 1990 sees på som en hjørnestein blant de europeiske nedrustningsavtalene, men strid rundt utplassering av russiske styrker i Moldova og Georgia har gjort at NATO-landene ikke har ratifisert en oppdatert utgave av avtalen.

– Vi må sørge for at avtalen blir ratifisert, gjorde Lavrov klart fredag.

Kan bli kompromiss

Russernes hovedkrav er at de baltiske landene må inn i avtalen. Ifølge NATO-talsmann James Appathurai fikk Lavrov klar beskjed om at NATO-landene kan være klare for et kompromiss i saken.

– Når det gjelder CFE hørte Russland at NATO-landene klart og tydelig ønsker å se avtalen ratifisert, sier Appathurai.

Ifølge NATO-talsmannen var diskusjonen med Lavrov både interessant og livlig, uten at man kom nærmere hverandre i stridsspørsmål som CFE-avtalen, planene om amerikansk rakettskjold og spørsmålet om Kosovos framtid.

– Vi forstår ikke alle av alliansens prioriteringer, konstaterte Lavrov.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var en av seks NATO-ministre som talte på vegne av alliansen under møtet.

– Jeg uttrykte undring over at Russland suspenderer en avtale som det er dialog om, sier Støre.

Tonen på møtet var direkte, og Støre understreker at det ikke er lukket noen dører i forhold til CFE-avtalens videre betydning.

Strid om Kosovo

Når det gjelder Kosovo er det imidlertid ingen tegn til snarlig enighet mellom Russland og NATO.

Mens alliansen mener den ferske rapporten til FNs generalsekretær fastslår at man har prøvd alle muligheter for å finne fram til en forhandlingsløsning mellom den kosovoalbanske regjeringen og Serbia, vil Russland fortsette å forhandle, slik også Serbia ønsker.

På spørsmål om hvordan Russland vil forholde seg til en uavhengighetserklæring for Kosovo, svarte Lavrov i knappe ordelag fredag.

– Vår reaksjon vil være basert på folkeretten, og jeg håper alle andres reaksjon vil være det også, sa Lavrov.

Ifølge Støre har imidlertid ikke Russland innvendinger mot at NATOs KFOR-styrke blir stående i Kosovo.

– Russland bekreftet betydningen av at KFOR blir i Kosovo, sier Støre