Hensikten med programmet er å beskytte landet mot faren for en energikrise, sier den russiske viseminister for kjernefysisk energi Bovlat Nigmatulin.

Russerne har allerede kommet 20 år på etterskudd med sitt atomenergiprogram, og må ta igjen det forsømte i løpet av de neste 20 årene, sa Nigmatulin. Programmet ble utformet på 1980-tallet, men ble forsømt i 1990-årene, tilføyde han.

Det sterkt industrialiserte Vest-Russland vil snart bli rammet av energimangel, og russerne kan ikke bruke opp alle sine gassreserver, derfor må reaktornettet utvides, sa viseministeren. Russland har i dag ni atomkraftverk med til sammen 19 reaktorer.NTB