Det gjelder alt fra angrepshelikoptre og jagerfly, til granater, bombekastere og antall soldater.

Russland mener tiden er inne til å tenke helt nytt om europeisk sikkerhet og forsvar, men forslagene er farlige for NATO, mener USA.

NATO har sagt seg villig til å drøfte deler av det russiske forslaget, men noen av artiklene i den foreslåtte traktaten er uspiselige for de nye NATO-landene som enten var en del av Sovjetunionen eller som tilhørte landets interessesfære.

Det er særlig artikkel 4 i den foreslåtte traktatteksten som er umulig å akseptere for mange NATO-land.

USAs mener at denne vil umuliggjøre artikkel 5-operasjoner i de aktuelle medlemslandene, og som USA og mange allierte mener er «designet for å underminere alliansen», viser amerikanske ambassadedokumenter lekket til Wikileaks og som Aftenposten har fått tilgang til.

Artikkel 5 er betraktet som selve grunnmuren i NATO-alliansen og den slår fast at et angrep på en medlemsstat, er det samme som å angripe alle.

Russland foreslår at det skal legges kraftige begrensninger på muligheten for styrkeoppbygging i alle NATO-land som er blitt medlemmer etter 1997.

Det gjelder Estland, Litauen. Latvia, Polen, Tsjekkia, Ungarn, Bulgaria, Romania, Slovenia, Slovakia, Kroatia og Albania.

Forslaget legger opp til at det ikke vil være lov for de «gamle» NATO-landene å plassere ut styrker og materiell på permanent basis i de nye medlemslandene.

Dette er de konkrete russiske forslagene:

  • Ikke mer enn en brigade kampsoldater. En NATO-brigade består typisk av 4–5000 soldater.
  • Ikke mer enn et helikopterregiment.
  • Ikke mer enn 41 tanks.
  • Ikke mer enn 188 pansrede stridsvogner.
  • Ikke mer enn 90 enheter artilleri på 100 millimeter og oppover.
  • Inntil 24 kampfly
  • Inntil 24 angrepshelikoptre Trues sikkerheten til et av landene, kan unntak fra dette regelverket godkjennes, forutsatt enstemmig aksept i NATO-Russland-Rådet.

Også dette har NATO store problemer med, siden det vil gi Russland vetorett.

Flere NATO-land har ønsket å avvise traktatforslaget fullstendig. Norge har, ifølge de amerikanske ambassadedokumentene, også vært negative, men har ønsket å sitte ned med Russland for å drøfte forslaget.

Traktatforslaget ble overlevert NATO av Russlands utenriksminister Sergei Lavrov under et møte i NATO-Russlands-rådet i 4. desember 2009.