— Selv om sannsynligheten for krigshandlinger mot Russland er liten, må vi være forberedt på enhver utvikling, sa Ivanov, som er ansvarlig for rustningsspørsmål, på et regjeringsmøte i Moskva tirsdag.

Han viste blant annet til planene om å skyte 20 overvåkingssatellitter for navigasjonssystemet Glonass ut i verdensrommet innen 2010.